Royal Netherlands Meteorological Institute; Ministery Of Infrastructure And The Environment

Producten en software
Scatterometerwerk
Voorbeeld van een scatterometer-windveld De scatterometer is een radar satelliet-instrument, waarmee windsnelheid en -richting vlak boven zee bepaald worden.

Wij ontwikkelen software voor het verwerken van scatterometergegevens ten behoeve van operationeel gebruik in de weersverwachting. Meer informatie hierover is te vinden achter de links onder 'Software' aan de rechterkant van deze pagina.

Om onze near real-time producten te bekijken en om er toegang toe te krijgen, of voor toegang tot ons archief van off-line producten, kunt u de links onder 'Wind Products' volgen.

Onze activiteiten zijn divers en beslaan
  • Het onderzoek naar nieuwe scatterometertypes voor toekomstig gebruik
  • Onderzoek tot verbetering van de kwaliteit in het gebruik van de scatterometergegevens
  • De verwerking, kwaliteitscontrole en bewaking van de gegevens
  • Ondersteuning van gebruikers
Geïnteresseerd?
Wij zoeken (beta-)gebruikers voor onze producten en software die hun bevindingen terugkoppelen, teneinde onze diensten te verbeteren. Ook is het mogelijk middels een "Visiting Scientist fund" medewerkers uit te wisselen en zo bij te dragen aan het SAF-programma. Uw suggesties voor bijdragen zijn welkom!
Dankwoord
Het werk wordt uitgevoerd in een internationale context in de vorm van projecten zoals de EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility (OSI SAF), Numerical Weather Prediction SAF (NWP SAF), Climate Monitoring SAF (CM SAF) en de EUMETSAT Advanced Retransmission Service (EARS). Level 3 producten worden beschikbaar gemaakt via de EU Copernicus Marine Environment Monitoring Service (CMEMS).
Momenteel werken wij met scatterometers op de ERS satellieten van ESA (SCAT), op de QuikSCAT satelliet van NASA (SeaWinds), op Metop van EUMETSAT (ASCAT), op Oceansat-2/ScatSat-1 van ISRO (OSCAT), op het ISS (RapidScat van NASA), op HaiYang-2 van NSOAS en op CFOSAT van CNES/CNSA. Een deel van het onderzoek is gefinancierd met geld van ESA en de EU.
Vragen en reacties
Voor algemene informatie over onze producten en diensten kunt u contact opnemen met het KNMI scatterometer team.
Near real time Wind Products
OSI SAF Wind Climate Data Records
Discontinued Wind Products
Software
R&D work
Projects
Related links